Quiromassatge

Quan ens donem un cop o ens fem una petita ferida, instintivament, ens fem un massatge com a resposta pròpia al dolor. El massatge existeix d’es de temps ancestrals. El quiromassatge terapèutic és un tractament específic en situacions d’estrès, fatiga, sobrecàrrega muscular, lesions de músculs, tendons i lligaments. Gràcies al quiromassatge podem evitar ingerir alguns fàrmacs de tipus antiinflamatori, sedant o analgèsic.

Comentarios cerrados.